Posturologi

Posturologi er læren om vores kropsholdning, og når der er ubalance (hvilket kan være fra traumer, slag, hjernerøstelse, forkert bidfunktion) i denne kan det afstedkomme smerter, kognitive konflikter, indlæringsproblemer, tinnitus, syn og hørelse problemer, svimmelhed, dårlig rumsans. Den rette posturologiske behandling sikre at den rette kommunikation mellem hjernenog kroppens mange muskler og nerver genetableres